1. un 2. kursa plenēra prakse Ainažos

        No š.g. 17. līdz 22. jūnijam 1. , 1.b un 2. kurss bija plenēra praksē Ainažos, kur audzēkņi devās ārpus mācību telpām, lai pētītu, zīmētu un gleznotu dabā, pilsētvidē redzamo. Kursiem līdzi devās skolotājas – Indra Cālīte, Gija Karāne, Ieva Lapiņa-Strazdīte un Iveta Puriņa. Kā apmešanās vieta plenēra prakses laikā bija Ainažu pamatskola.

        Tā kā šogad Valmieras pusē dzimušais mākslinieks, neoreālisma un simbolisma pārstāvis, grafiķis Teodors Ūders svin 150 gadu dzimšanas dienu, plenēra laikā tika radīti darbi arī par godu šim notikumam. Tādēļ vispirms audzēkņi tika iepazīstināti ar T. Ūdera daiļradi. Ievadlekciju par mākslinieku bija sagatavojusi skolotāja Indra. Vēlāk T. Ūdera izteiksmes līdzekļi un tehnikas tika pielietotas prakses darbu pašsacerēs. Labākās audzēkņu pašsaceres tiks eksponētas T. Ūdera 150 gadu dzimšanas dienai veltītā izstādē.

       Šobrīd iecerēts ieviest T. Ūderam, kā Valmieras puses māksliniekam, veltīto izstādes tematu kā tradīciju ik pa diviem gadiem vidusskolas plenēra prakses laikā. Lai aktualizētu to, ka Valmieras pilsētai ir pašai savs mākslinieks, ko godināt.

                                                                                 Mākslas projektu vadītāja Gita Dukure

VMV audzēkņi plenērā Ainažos. Foto G.Karāne
VMV audzēkņi plenērā Ainažos. Foto G.Karāne
VMV audzēkņi plenērā Ainažos. Foto G.Karāne
VMV audzēkņi plenērā Ainažos. Foto G.Karāne
VMV audzēkņi plenērā Ainažos. Foto G.Karāne
VMV audzēkņi plenērā Ainažos. Foto G.Karāne
VMV audzēkņi plenērā Ainažos. Foto G.Karāne
VMV audzēkņi plenērā Ainažos. Foto G.Karāne