Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA”

VDMV audzēkņu un pedagogu aktivitāte iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros notika, apmeklējot RAAC “Daibe” teritoriju un Dabas un tehnoloģiju parka “URDA” mācību ēku. Audzēkņi un pedagogi iepazinās ar jēdzieniem ekodizains, kā arī mēģināja atrast un izpētīt sakarības starp zemi un resursiem. Nešaubīgi - liela nozīme dizaina procesā ir arī dabas, u.c. resursiem un dažādu materiālu otrreizējai izmantošanai.

VDMV audzēkņi turp devās 22.oktobrī 1. un 2. kurss, un savukārt 23.oktobrī - 3., 4. un 1.b, 2.b kursi. Līdzi brauca vairāki pedagogi. Vairāk saistošs šis apmeklējums ir 4. kursa un 2.b kursa audzēkņiem, kam tiek plānoti kvalifikācijas darbi Dabas un tehnoloģiju parka “URDA” mācību ēkā, risinot ar dizainu saistītus jautājumus. Audzēkņiem un pedagogiem raisīja pārdomas un lika pieņemt lēmumus redzētais “Daibe” poligonā.

Bija interesanta lekcija un praktiskais darbs, kas palīdzēja izprast kas ir ekodizains, ko vadīja Vides izglītības projektu vadītāja Ieva Freimane-Mihailova un viņas kolēģe. Audzēkņi strādājot grupās, analizēja produktus, preces iesaiņojumus, kurus mēs ikdienā izmantojam, izdarot secinājumus, no kā sastāv šie produkti vai iesaiņojums un kādi dabas resursi varētu būt izmantoti ražošanā. Deva savus ieteikumus kā attiecīgos produktus vai iesaiņojumus varētu dizaina procesā pārveidot ekoloģiskā produktā. URDAs mājā aplūkojām saržu un komiksu izstādi veltītu jautājumiem par Dabas un Zemes resursu izmantošanu, tā sekām. Kā arī iepazināmies ar informatīvajiem stendiem, kā strādā mūsdienīgs resursu taupīšanas un lietderīgas izmantošanas instruments Kopenhāgenā.

Kā arī, apskatot poligonu, mums radās priekšstats - kas ir mūsdienīgs cieto sadzīves atkritumu noglabāšanas poligons; kā poligonā noglabā cietos sadzīves atkritumus; kāds izskatās šķirotu atkritumu savākšanas laukums; kā darbojas otrreizēji pārstrādājamo materiālu šķirošanas līnija; kā pāršķiro atsevišķi savāktos atkritumus, kāpēc jāveic pāršķirošana un kā sagatavo tālākai transportēšanai uz pārstrādes uzņēmumiem; kas ir infiltrāts un, kāpēc tas rodas.

 “Latvijas skolas soma” projekta ietvaros izmantojām VTU sniegtos autotransporta pakalpojumus.

Informāciju sagatavoja: Inese Andersone

Foto: Inese Andersone
Foto: Inese Andersone
Foto: Inese Andersone
Foto: Inese Andersone
Publicitātes foto