Diena ar dizaina nozares profesionāļiem

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola, ciešā sadarbībā ar biedrību “Vidzemes mākslas izglītības attīstības centrs”, ar Vidzemes plānošanas reģiona, Kultūrkapitāla fonda un “Latvijas valsts meži” finansiālu atbalstu, īstenojusi projektu “Diena ar dizaina nozares profesionāļiem”, kura mērķis ir sekmēt VDMV izglītojamo zināšanas un prasmes par dizaina, produkta un uzņēmuma identitātes izstrādi. Iegūtās zināšanas un prasmes plānots izmantot praktiski, dibinot skolēnu mācību uzņēmumus un radot produktus “VDMV MARKA” tirdziņam, kas skolā norisināsies jau sesto gadu (šogad 8. decembrī), kā arī kopumā papildinās zināšanu un pieredzes bāzi, ko izmantot gan turpmākajā mācību procesā, gan vēlāk – kļūstot par nozares profesionāli.

Lai sasniegtu mērķi, tika uzrunāti dizaina nozares profesionāļi – Aija Freimane, Māra Maižele un Arvīds Endziņš, kuri š.g. 12. novembrī visu dienu vadīja teorētiskas un praktiskas nodarbības VDMV vidusskolas audzēkņiem. Šobrīd notiek pārmaiņas izglītībā – mainās mācību metodes u.tml., līdz ar to uzskatām, ka šis ir viens no veidiem, kā papildināt skolā apgūstamo izglītību un veidot ciešāku saiti starp skolā apgūstamo izglītību un nākotnes profesiju.

Audzēkņi atzīst, ka šāda veida nodarbības ir nepieciešamas, un tās ne tikai papildina mācību procesu, bet arī veido ciešāku sadarbību starp dažādu kursu audzēkņiem, jo ikdienā lielākoties sadarbība notiek tikai kursa grupās. Tādējādi grupā “satiekas” dažādas kompetences – jaunāko kursu zināšanas un pieredze, un vecāko kursu. Šādi pasākumi attīsta arī prezentēšanas prasmes, kas ir ļoti svarīgi topošajiem absolventiem – kā treniņš kvalifikācijas darbu aizstāvēšanai.

Savukārt, dizaina nozares profesionāļiem, kuri savu profesionālo ikdienu vairāk saista ar Latvijas galvaspilsētu vai citu pilsētu, vai novadu, bija iespēja “satikt” VMDV audzēkņus – veicināt viņu izaugsmi un apmaiņā iegūt viņu pieredzi, un skatījumu.

 

VDMV mākslas projektu vadītāja Gita Dukure

Foto un plakāts: Gita Dukure

Foto: Gita Dukure
Foto: Gita Dukure
Foto: Gita Dukure
Foto: Gita Dukure
Plakāts: Gita Dukure