JAUNUMS – Multimediju dizains

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola sākot ar 2019./2020. m.g. uzņem izglītojamos jaunā profesionālās vidējās izglītības programmā – "Multimediju dizains".

Iegūstamā kvalifikācija – Multimediju dizaina speciālists.

Mācību ilgums 4 gadi (ar iegūtu vispārējo pamatizglītību).

Izglītības procesa rezultātā tiek sagatavoti kvalificēti multimediju dizaina speciālisti, kuri varēs tikt nodarbināti multimediju projektēšanas jomā.   Sadarbībā ar citiem speciālistiem plānos un izstrādās funkcionālus vizuāli, tehnoloģiski, ekonomiski un komunikatīvi sakārtotus un pamatotus multimediju projektus vai to daļas. Multimediju dizaina speciālists ir nodarbināts multimediju, video, animācijas programmatūras, web dizaina izstrādes un spēļu izstrādes uzņēmumos, reklāmas aģentūrās, izdevniecībās, teātrī, kino industrijā.

Izglītojamie apgūst foto un video, multimediju tehnoloģijas, krāsu mācības un krāsu psiholoģijas pamatus, iepazīstas ar kompozīcijas izteiksmes līdzekļiem, apgūst digitālo kompozīciju, datorgrafiku, skaņu teoriju, režiju un koncepcijas izstrādi, mārketingu un reklāmu. Iegūtās zināšanas mācās pielietot, veicot praktiskus uzdevumus.

Izglītības programmas apguvi audzēkņi apliecina, izstrādājot kvalifikācijas darbu.

Kādus specialitātes mācību priekšmetus skolā apgūst?

Foto un video, Datorgrafika, Multimediju tehnoloģijas, Digitālā kompozīcija, Dizaina vēsture; Mākslas un kultūras vēsture; Zīmēšana; Gleznošana; Kompozīcijas pamati; Režija un koncepcijas izstrāde, Grafikas pamati; Mārketings un reklāma; Skaņu teorija; Profesionālā svešvaloda; Profesionālā ētika un etiķete; Sabiedrība un cilvēku drošība; Kvalifikācijas prakse.

Ko var darīt pēc skolas absolvēšanas?

Multimediju dizaina speciālists ir nodarbināts multimediju, video, animācijas programmatūras, web dizaina izstrādes un spēļu izstrādes uzņēmumos, reklāmas aģentūrās, izdevniecībās, teātrī, kino industrijā.

Visās programmās tiek apgūti vispārizglītojošie mācību priekšmeti: Latviešu valoda; Angļu valoda; Krievu valoda; Matemātika; Informātika; Fizika; Dabas zinātnes, Ekonomika; Literatūra; Latvijas un pasaules vēsture; Sports.

Publicitātes foto