Tikšanās ar arhitektu Miku Bērziņu

Šodien satikāmies ar mūsu skolas absolventu Miku Bērziņu, kurš pie mums absolvējis Interjera dizaina nodaļu. Tālāk viņa izglītības gaitas vedušas uz RTU arhitektūras nodaļu. Studiju laikā, veidojot dažādus mācību projektus, Miks piedalījies Avotu ielas pārplānošanas projekta radīšanā, dažādos vides un arhitektūras pētniecības projektos, piemēram, projektējot pilsētvidē laukumu, kurā varētu mājot bites. Sadarbojies ar Daugavpils pilsētplānošanas nodaļu, radot skeitparka projektu. Vēlāk tas arī ticis realizēts. Savu pieredzi bagātinājis Somijā ERASMUS projekta laikā. Šobrīd Miks mūs iepazīstināja ar savā darbā Amsterdamā radītajiem projektiem, kur viņš gan strādā pašvaldības arhitektūras uzņēmumā, gan studē maģistrantūrā arhitektūru. Tas dos tiesības projektus parakstīt ar savu vārdu, jo tikai augstskolā izsniegtie beigšanas dokumenti atļauj praktizējošam arhitektam to darīt.

Mūsu skolas jauniešiem Miks parādīja savu portofolio gan drukātā veidā, gan uz ekrāna. Kas rosināja mūs uz pārdomām, cik svarīgi ir sakopot un saglabāt savu paveikto savā portofolio. Skolotāja Ineta noslēgumā piebilda, ka Miks radītais makets vēl aizvien tiek saglabāts kā uzskates līdzeklis VDMV maketēšanas klasē. Tas tikai apliecina to, ka jau VMV laikā Miks strādāja ar lielu precizitāti un ieinteresētību.

Stāstījuma laikā Miks vairākkārt uzsvēra, ka svarīgi ir, lai patīk un unteresē tas, ko tu dari.

Paldies angļu valodas skolotājai Zanei Golverei, kura palīdzēja noorganizēt šo tikšanos! Paldies Mikam Bērziņam!

VDMV vārdā – Inese Andersone

Foto: Inese Andersone
Foto: Inese Andersone