Skolotāji

Profesionālās izglītības mācību priekšmeti

Inese Andersone – Zīmēšana

Dace Arāja – Kompozīcijas pamati, Gleznošana, Mācību prakse - gleznošana, Mācību prakse - kompozīcijas pamati

Vizma Auzenberga-Kalniņa – Mācību prakse - Dizaina specialitātes, Specialitātes kompozīcija, Materiālmācība, Datorgrafika, 

Laila Benta – Datorgrafika

Inga Berga-Bīriņa –

Madara Bula – Materiālmācība

Krista Jūlija Kreišmane – Grafikas pamati (arī mācību prakse), Materiālmācība, Dizaina specialitātes kompozīcija (arī mācību prakse), Specialitātes kompozīcija 

Oskars Rozenblats –  Specialitātes kompozīcija, Maketēšana, Materiālmācība

Liene Bite – Datorgrafika, Dizaina specialitātes kompozīcija (arī m. prakse), Specialitātes kompozīcija, Modes vēsture, Datorgrafika un fotomācība (arī m. prakse) 

Agate Boša – Specialitātes kompozīcija, Datorgrafika, Sūšanas tehnoloģijas (arī m. prakse), Modelēšana/ Konstruēšana

Uģis Brālēns – Datorgrafika (arī m. prakse), Fotomācība un video, Fotomācība, Specialitātes kompozīcija, Specialitātes datorgrafika 

Indra Cālīte – Mākslas valoda un vispārējā kompozīcija, Dizaina vēsture, Scenogrāfija, Kulturoloģija

Iveta Gudeta – Specialitātes kompozīcija, Materiālmācība, Burtu mācība un lietišķā grafika, Lietišķā grafika, Gleznošana (arī m. prakse), Mācību prakse

Gija Karāne – Zīmēšana (arī m. prakse)  

Ieva Lapiņa-Strazdīte – Gleznošana (arī m. prakse), Zīmēšana 

Aivars Leitis – Kulturoloģija, Mākslas un stilu vēsture/ Mākslas vēsture, Mākslas vēsture, Dizaina vēsture

Silvija Melnūdre – Rokdarbi un batikas pamati

Māra Nadziņa – Modelēšana/ konstruēšana, Šūšanas tehnoloģijas (arī m. prakse) 

Ineta Perova – Interjera pamati un ergonomika, Maketēšana, Materiālmācība, Specialitātes kompozīcija, Dizaina specialitātes kompozīcija/ Specialitātes kompozīcija, Interjera pamati

Karīna Vītiņa – Datorgrafika (arī m. prakse) 

Zigmunds Kazanovskis – Tehniskā grafika, Foto tehnoloģijas, Fotogrāfijas vēsture, Foto tehnoloģijas

 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Zane Golvere – Angļu valoda

Mārīte Brīkše – Sabiedrība un cilvēka drošība

Indra Caune – Informātika

Inga Čeiča – Ekonomika, Uzņēmējdarbības pamats, Mācību prakse

Irina Baranova – Fizika

Dzidra Dreija – Matemātika

Guntis Dzirkalis – Vēsture

Ināra Ezergaile – Krievu valoda

Dace Jākobsone – Sports

Inta Kurvīte – Latviešu valoda, Literatūra

Iveta Kreišmane – Saskarsmes psiholoģija/ Profesionālā saskarsme

Indra Kažoka – Informātika

Iveta Puriņa – Matemātika

Sandra Vāvere –

 

Kursu audzinātājas

1. kurss – Inese Andersone

2. kurss – Gita Dukure

3. kurss – Inese Mētriņa

4. kurss – Iveta Puriņa

1. b un 2. b – Ieva Lapiņa-Strazdīte