Skolotāji

Profesionālās izglītības mācību priekšmeti

Inese Andersone – zīmēšana

Dace Arāja – gleznošana, kompozīcija, specialitātes kompozīcija

Krista Jūlija Kreišmane - datorgrafika, lietišķā grafika un fotomācība, lietišķā grafika, burtu mācība

Oskars Rozenblats –  materiālmācība, veidošana, specialitātes kompozīcija

Liene Bite – kompozīcija, modelēšana/konstruēšana, amata mācība/šūšana,

Agate Boša – amata mācība/šūšana,

Edgars Bogdāns – datorgrafika, materiālmācība, lietišķā grafika, kompozīcija

Uģis Brālēns – foto/videomācība, datorgrafika

Indra Cālīte – mākslas valoda un vispārējā kompozīcija, maketēšana, scenogrāfija

Iveta Gudeta – zīmēšana, gleznošana, kompozīcija

Gija Karāne - zīmēšana

Ieva Lapiņa-Strazdīte - gleznošana

Aivars Leitis – mākslas vēsture, kultūras vēsture, dizaina vēsture

Silvija Melnūdre – rokdarbi un batikas pamati

Māra Nadziņa – kompozīcija, modelēšana/konstruēšana, amata mācība/šūšana

Ineta Perova – interjera pamati, kompozīcija, ergonomika, maketēšana

Kristīne Zemļicka-Brālēna – kompozīcija, lietišķā grafika, materiālmācība

Zigmunds Kazanovskis - Foto tehnoloģija, fotogrāfijas vēsture

 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Dzidra Dreija – matemātika

Guntis Dzirkalis – vēsture

Ludmila Suharževska – biznesa pamati

Dace Jākobsone – sports

Inta Kurvīte – latviešu valoda un literatūra

Indra Caune – informātika

Viktors Dancis – fizika, dabaszinības

Sandra Vāvere – angļu valoda

Ilze Krieva – saskarsmes psiholoģija

Iveta Puriņa - matemātika

Mārīte Brīkše - sabiedrība un cilvēka drošība

Ināra Ezergaile - krievu valoda