Par mums

                      AR PAMATIZGLĪTĪBU

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola piedāvā iegūt izglītību profesionālās vidējās izglītības programmās:

- Apģērbu dizains ( izglītības programmas kods 33 214 11, licences Nr. AP 3056)

- Reklāmas dizains ( izglītības programmas kods 33 214 04, licences Nr. P 8905)

- Interjera dizains ( izglītības programmas kods 33 214 03, licences Nr. P 8904)

Izglītības iestādes akreditācijas lapas  Nr. AI 7154 (27.02.2014.)

Akreditācijas termiņš – 03.03.2014.-02.03.2020.

Prasības iepriekš iegūtai izglītībai – ar iegūtu pamatizglītību

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums –  4 gadi

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi - Diploms par profesionālo vidējo izglītību.

I – IV kursa izglītojamie apgūst valsts noteiktās profesionālās vidējās mākslas izglītības programmu, kas izstrādāta saskaņā ar Valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un pamatojoties uz Latvijas republikas Kultūras ministrijas apstiprinātajiem norādījumiem profesionālajām vidējām mākslas mācību iestādēm.

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti: Latviešu valoda, Literatūra, Svešvaloda /angļu/, Saskarsmes psiholoģija, Matemātika, Informātika, Tehniskā grafika, Ekonomika, Latvijas un pasaules vēsture, Kulturoloģija, Sports.

Prakses: Plenēra prakse, Mācību prakse, Prakse uzņēmumā un kvalifikācijas prakse (kopā 960 stundas).

 

                       AR VIDĒJO IZGLĪTĪBU

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola piedāvā 2 mācību gados iegūt izglītību šādās profesionālās vidējās izglītības programmās (ar iegūtu vidējo izglītību):

- Apģērbu dizains (izglītības programmas kods 35b 214 11, licences Nr. P 7537);

- Interjera dizains (izglītības programmas kods 35b 214 03, licences Nr. P 7536);

- Foto dizains (izglītības programmas kods 35b 214 13 1, licences Nr. P 11867);

- Metāla izstrādājumu dizains (izglītības programmas kods 33b 214 07);

Izglītības iestādes akreditācijas lapas  Nr. AI 7154 (27.02.2014.)

Akreditācijas termiņš – 03.03.2014.-02.03.2020.

Prasības iepriekš iegūtai izglītībai –  ar iegūtu vidējo izglītību

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums –  2 gadi

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi - Diploms par profesionālo vidējo izglītību.

Neatkarīgi no izvēlētās specialitātes, visi izglītojamie apgūst zīmēšanu, gleznošanu, kompozīcijas un krāsu mācības pamatus, burtu mācību un lietišķo grafiku, mākslas vēsturi, mākslas valodu un vispārējo kompozīciju, kurā izglītojamie pēta un analizē pasaules mākslas vēstures mantojumu.

Prakses: Plenēra prakse, Mācību prakse, Prakse uzņēmumā un kvalifikācijas prakse (kopā 960 stundas).

 

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas Pašnovērtējuma ziņojums: Pašnovērtējuma ziņojums